Fotpositioner

I linedance som i övriga dansformer så definierar man ett antal fotpositioner. Nästan varje tur man tar i en dans bygger på en eller flera av grundpositionerna.

 

1st Position

2nd Position

3rd Position

3rd Position (Extended)

4th Position

5th Position

5th Position (Extended)

 

1:a positionen    Stå med fötterna ihop.

2:a positionen     Stå med fötterna isär, axelbrett eller höftbrett.

3:e positionen     Stå t.ex vänster fot rakt fram och höger fot med hälen intill hålfoten på vänster
                         fot eller vice versa.

4:e positionen    Stå med ena foten framför eller bakom den andra.

5:e positionen    Vänster fot rakt fram, ställ höger fot med hälen vid vänster tå. Höger fot vinklad
                         45 grader åt höger.

 

 

Dansterminologi

And / &

Och - symbolen i dansbeskrivningen används för att notera ½ (halv) takt eller snabbräkning mellan standard takter.

Anchor step

Den ena foten sätts strax framför den andra  (femte position) och viktförflyttning mellan fötterna utföres, vanligtvis på räkning 1&2, (tramp, tramp, tramp på stället)

Applejack

T.ex. Höger applejack: Tyngden på höger häl och vänster trampdyna. Vrid höger fot så att tårna pekar åt höger samtidigt som du vrider vänster häl in mot höger hålfot. Fötterna är nu i en V-position med tårna pekande utåt. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget. Motsatt rörelse är vänster applejack.

 

 

Ball Change

En snabb viktändring från trampdynan på ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en touch/point

 

Body Roll

Kan göras framåt, bakåt eller i sidled. En rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.

Boogie Walk

Lyft höften på det ben som du inte har vikt på och gör en cirkelrörelse med höften utåt och kliv fram på den lediga foten.

BPM

Beats per Minute (taktslag per minut). Beräknad genom bestämning av antalet takter i en 60 sekunders tidsrymd.

Brush

Att sopa främre trampdynan mot golvet.

Bump (Hip Bump)

Att vicka på höften åt höger, vänster, framåt eller bakåt.

 

Centre

Balanspunkten i kroppen

Charleston

Ett 4-stegs mönster vridande fötterna in och ut

1 - Kliv fram på vänster med hälen vriden inåt

& - Vrid vänster häl utåt

2 - Sparka framåt med höger fot medan du vrider vänster häl inåt

& - Vrid vänster häl utåt

3 - Kliv tillbaka på höger fot med höger häl vriden utåt

& - Vrid höger häl inåt

4 - Peka bakåt med vänster tå medans du vrider höger häl utåt

& - Vrid höger häl inåt

 

 

Chassé

Ett synkoperat 3 stegsmönster. Shuffle i sidled

Chug

Se Scoot

Clockwise (CW)

Medsols

Close

För ihop fötterna utan att ändra vikt.

Coaster Step

Ett 3 stegs mönster som man kan göra både framåt och bakåt, t.ex vänster coaster step bakåt:

Kliv bakåt med vänster fot

Sätt höger fot intill vänster

Kliv fram på vänster

Räkningen för coaster step är vanligt vis synkoperat (1&2) men kan även räknas 1, 2, 3 då kallas det slow coaster step

Contra Dance

I  Line Dance används termen “Contra Line Dance” för att beskriva en dans där två linjer av dansare står mitt emot varandra.

Counterclockwise (CCW)

Motsols

 

 

Cross

Höger eller vänster fot korsar över den andra, antingen framför eller bakom

 

 

Diagonal

45º vinkel från center positionen eller dansens rörelseriktning.

Dig

Tryck ner hälen med stark betoning i golvet.

Dorothy step

Kombination på 3 steg framåt med räkning 1, 2 &.

Exempel höger:

1 Ta ett steg diagonalt fram med höger

2 Lås vänster fot bakom höger

& Sätt höger fot bredvid vänster fot och ta vikt

 

Drag

Att sakta dra den fria foten intill den andra.

 

 

Fan

Heel Fan -  Fötterna ihop, hälen på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen.

Toe Fan -  Fötterna ihop, tårna på den ena foten flyttas ut till sidan och tillbaka igen.
 

Flex

En lätt böjning vid t.ex. knäet.

Flick

En skarp, snabb kick bakåt eller åt sidan med sträckt vrist och böjt knä.

Freeze

Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Hold.

 

 

Grapevine/vine

En 4-stegs kombination till ena sidan. Den avslutas med touch, point, kick, hitch etc.

  1. Kliv med höger fot till höger
  2. Korsa vänster fot strax bakom höger
  3. Kliv med höger fot till höger
  4. Se ovan

Om kombinationen har mer än 2 korsande steg  kallas kombinationen för Weave.

Rolling Vine: En rolling vine är en variation där man snurrar 360º. På takt 1 vrider man  ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider man ¼ varv.

 

 

Heel Split

Fötterna är ihop med tyngden på båda fötternas trampdynor. Vrid hälarna utåt sidorna.

 

 

Hitch

Knälyft

Hold

Stillestånd, ingen rörelse. Samma som Freeze.

Hook

Lyft benet som en pendel framför eller bakom det andra benet och håll foten från golvet.

 

Hop

Ett hopp i luften på ena foten, landa på samma fot.

 

 

Jazz Box

En stegkombination med 4 viktändringar. Den kan starta med ett steg framåt eller korsande, se Cross.

1 - Korsa höger fot över vänster

2 - Kliv bakåt med vänster

3 - Kliv åt sidan med höger

4 - Kliv framåt med vänster

 

Jump

Hopp upp i luften med båda fötterna och landa på båda fötterna.

 

 

Kick

Low: Sparka det fria benet framåt lågt, rörelsen ska komma från knät. Sträck knä och vrist.

 

Kick Ball Change

Exempel

1 Kicka framåt med höger

& Sätt tillbaka framtrampdynan

2 Flytta tillbaka tyngden

Knee Pop

Lyft ena eller båda hälarna från golvet och böj knäet/knäna.

Knee Roll

Rulla ena knäet utåt och runt och tillbaka ursprungspositionen.

 

 

Lilt

En gungande rörelse i vristerna. Används i polka och east coast swing.

 

Lock Step

Kliv fram på ena foten och sätt motsatta foten bakom den. Fötterna är låsta i kors.

Lunge

En viktöverföring till ett ben med lätt böjt knä och andra benet sträckt.

 

 

Mashed Potatoes

 

 

 

 

 

 

En synkoperad manöver som förflyttar sig bakåt.

& - 1 Vrid hälarna utåt, kliv bakåt med höger fot samtidigt som du vrider hälarna inåt. Placera den bakom vänster

& - 2 Vrid hälarna utåt, kliv bakåt med vänster fot samtidigt som du vrider hälarna inåt. Placera den bakom höger

Upprepa stegmönstret i så många takter som dansbeskrivningen kräver.

 

Monterey

Exempel höger:

1 Peka åt höger med höger fot

2 Sväng åt höger ¼ eller ½ varv, sätt höger intill vänster och ta vikt

3 Peka åt vänster med vänster fot

4 Sätt vänster intill höger och ta vikt

Paddle turn 

Paddle Turn: En vändning antingen till vänster eller höger där man sätter ena foten diagonalt framåt med en touch, skjuter ifrån med foten (som en åra) och vänder.

Pivot

Se Step Turn

Point

Peka den fria foten framåt, bakåt, åt sidan eller i kors.

 

 

Rise and fall

Rise and Fall är en teknik som används i vals.

Man går upp på trampdynan, spänner musklerna i anklarna och sträcker upp ryggen. Sen går man ner på hälen.

Rock Step

Exempel höger:

1 Sätt höger fram, bak eller sida och ta vikt

2 Flytta vikten tillbaka till vänster

 

Rondé

Det fria benet föres från en position till en annan i en cirkulär rörelse med sträckt knä antingen motsols eller medsols.

Foten får aldrig komma över knähöjd.

 

 

Sailor Step

En danskombination på 3 steg som utförs både åt höger och vänster. I ett vänster sailor step lutar du kroppen åt höger samtidigt som du korsar vänster fot bakom höger. Fortsätt luta och flytta höger fot till höger. Räta upp kroppen och sätt vänster fot till vänster. 

Exempel:

1 - Sätt vänster fot bakom höger fot

& - Sätt höger fot till höger

2 - Sätt vänster fot till vänster

Scissor

En 3-stegskombination som börjar med ett steg till sidan, samla den andra foten intill och avslutas med att korsa den första foten framför den andra.

Exempel:

1 - Kliv till höger med höger fot

2 - Sätt vänster fot intill höger

3 - Korsa höger fot över vänster

Scoot

En förflyttning på den fot du har vikten på (eller på båda viktade fötterna) framåt, bakåt eller i sidled.

Scuff

Att sopa hälen mot golvet.

Shimmy

Axelskakningar, växlande axelrörelse framåt och bakåt i hög fart.

Shuffle

En 3-stegskombination på 2 takter som kan göras både framåt och bakåt. Sidledes kallas kombinationen för chasse.

Exempel:

1 - Kliv fram på höger fot

& - Sätt vänster fot intill

2 - Kliv fram på höger

Skate

Ett skridskosteg framåt.

Slap

En klapp på t.ex. foten eller knäet

Slide

Dra den oviktade foten längst golvet mot det andra benet.

Step Turn

Höger step turn: Kliv fram på höger fot och ta vikt. Vänd ¼, ½ eller ¾ åt vänster och förflytta vikten till vänster fot.
 

Stomp

Stomp Down: Sätt ner foten bestämt och ta vikt.

Stomp Up: Sätt ner foten bestämt utan att ta vikt.
 

Strut

Ett steg framåt, bakåt eller sidled i 2 moment..

Heel Strut: Sätt hälen i golvet. Sätt ner resten av foten

Toe Strut: Sätt framtrampdynan i golvet. Sätt ner resten av foten.

Sugar Foot

Sätt ena fotens tår i andra fotens hålfot, därefter sätt samma fots häl i hålfoten.

Sway

En böljande rörelse med bålen och höfter.

Sweep

Den fria foten sveper framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan den sättes ner.

Switch

Ett snabbt fotbyte.

Exempel

1 - Sätt fram höger häl

& - Sätt höger fot intill vänster

2 - Sätt fram vänster häl

Swivel

Med fötterna samlade flyttas hälarna eller tårna samtidigt till höger eller vänster.

Överkroppen hålls isolerad, och rörelsen utgår ifrån höften.

 

 

Swivet

Exempel:

Stå på trampdynan på vänster fot och hälen på höger fot, vrid din vänster häl till vänster och tårna på höger till höger. För en “Swivet” till vänster gör helt enkelt tvärtom. Under en “Swivet” bör tårna och hälen röra sig i ca 45º vinkel.

 

 

Tag

Att man upprepar en del av eller lägger in en annan koreografi för att få dansen att passa i musiken.

Touch

Hälen eller tårna rör golvet utan att vikten läggs över på foten.

Tripple Step

3 steg på stället på 2 takter.

Tripple turn

En snurr på stället där man tar 3 steg på 2 takter (1&2). Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.

 

Twist

Med båda fötterna ihop, flyttas hälarna i den givna riktningen genom att placera vikten på trampdynorna.

Unwind

En rörelse som börjar med att man korsar den ena foten framför eller bakom den andra. Sedan åstadkommer man en vändning på stället genom att vrida kroppen rätt.

 

 

Variations

Alla avvikelser från stegbeskrivningen.

Vaudeville

Ett synkoperat korsande steg.

Exempel på vänster vaudeville:

& - Sätt vänster fot lite bakåt och till vänster och lägg ner tyngden

1 - Korsa höger fot över vänster och lägg ner tyngden.

& - Flytta vänster fot lätt till vänster medans du vrider överkroppen diagonalt till höger.

2 - Sätt höger häl diagonalt framåt.

 

Weave

En stegkombination till höger eller vänster som innehåller fler än 2 korsande steg. De korsande stegen är växelvis framför och bakom sidostegen.