Instruktörer

 
Marianne Meijer

Utbildning
• SCWDA:s instruktörsutbildning i Country Western Dance, Line Dance, Steg 1, mars 2002
• SCWDA:s vidareutbildning i dansteknik,
Line Dance för Steg 1-utbildade instruktörer, augusti 2002
• SCWDA:s musik och koreografikurs, Linedance, augusti 2007