GDPR/dataskyddsförordningen

Inom Ring Lake Line Dancers Hörby-Höör behandlar vi personuppgifter. De används till att hålla ordning i medlemsregister och för eventuella tävlings-uppgifter. I samband med ditt medlemskap ger du föreningen tillåtelse att hantera de personuppgifter som behövs enligt nedan.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något. Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Uppgifterna sparas hos kassör och ordförande. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den i länken nedanför.

Fullständig version av GDPR/Dataskyddsförordningen